EMDR

EMDR is een zeer effectieve behandelmethode bij trauma’s. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dat: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontladen van de emotionele reacties”. Inmiddels worden naast oogbewegingen