Als kinderen drukker, bozer, banger, verdrietiger, onzekerder of sociaal onhandiger zijn dan hun leeftijdsgenootjes, bied ik hulp. Ik werk met kinderen en jongeren met en zonder diagnose. Ik heb veel ervaring met adhd, autisme, faalangst, sociale vaardigheden, pubers die niet lekker in hun vel zitten, gedragsproblemen en opvoedvragen. Traumaverwerking via EMDR zet ik ook in indien nodig.

Kinderen leren bij mij door vertellen, denken over oplossingen, spelen, rollenspelletjes, tekenen, knutselen, vragen stellen, plannen maken. Kinderen bedenken helpende gedachten om minder boos, bang of bedroefd te zijn. Ze oefenen handig gedrag dat ze thuis of op school kunnen gebruiken. Jongeren vinden het vaak prettig om al pratend orde aan te brengen in hun onzekere, chaotische of sombere gedachtewereld. Ik stuur deze gesprekken zodat nieuwe inzichten, oplossingen en positieve gedachtes ontstaan.