Een intelligentie-onderzoek is soms nodig als een kind opvallend hoog of laag presteert op school, als een kind heel wisselend presteert of als er gedragsproblemen zijn. School en ouders stellen mij vaak de vraag wat ze van een kind kunnen verwachten.

Ik werk met de WISC-V-NL, de allernieuwste intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. In Nederland is dit de meest gebruikte intelligentietest vanwege de goede betrouwbaarheid.

Het onderzoek kan zowel in de kinderpraktijk als op de school van het kind worden afgenomen.

Na het onderzoek volgt een uitgebreid onderzoeksverslag met de IQ-scores, analyse van de sterke en zwakke kanten en handelingsadviezen. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en eventueel school besproken.