Gedrag

Als kinderen drukker, bozer, banger, verdrietiger, onzekerder of sociaal onhandiger zijn dan hun leeftijdsgenootjes, bied ik hulp. Ik werk met kinderen en jongeren met en zonder diagnose. Ik heb veel ervaring met adhd, autisme, faalangst, sociale vaardigheden, pubers die niet lekker in hun vel zitten, gedragsproblemen en opvoedvragen. Traumaverwerking via EMDR zet ik ook in indien nodig.

Kinderen leren bij mij door vertellen, denken over oplossingen, spelen, rollenspelletjes, tekenen, knutselen, vragen stellen, plannen maken. Kinderen bedenken helpende gedachten om minder boos, bang of bedroefd te zijn. Ze oefenen handig gedrag dat ze thuis of op school kunnen gebruiken . Jongeren vinden het vaak prettig om al pratend orde aan te brengen in hun onzekere, chaotische of sombere gedachtewereld. Ik stuur deze gesprekken zodat nieuwe inzichten, oplossingen en positieve gedachtes ontstaan.

Opvoeden

Opvoeden is voor iedere ouder zo nu en dan lastig. Maar als je je iedere dag zorgen maakt, je moeilijk nog kunt genieten van je kind of je het lastige gedrag van je kind moeilijk kunt doorbreken, denk ik met je mee. De oplossingsgerichte manier van werken spreekt mij erg aan.  Heel simpel gezegd komt dat hier op neer: Niet doen wat niet werkt en meer doen wat wel werkt. Omdat dat simpeler klinkt dan het in de praktijk is, help ik je ontdekken wat in jouw gezin werkt. Ik luister goed en laat je jouw sterke kanten ontdekken. Ik stel vragen zodat je meer inzicht krijgt in het gedrag van je kind en jezelf. Ik geef ik tips en adviezen om meer grip te krijgen op het gedrag van je kind.

Onderzoek

Een intelligentie-onderzoek is soms nodig als een kind opvallend hoog of laag presteert op school, als een kind heel wisselend presteert of als er gedragsproblemen zijn. School en ouders stellen mij vaak de vraag wat ze van een kind kunnen verwachten.

Ik werk met de WISC-V-NL, de allernieuwste intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. In Nederland is dit de meest gebruikte intelligentietest vanwege de goede betrouwbaarheid.

Het onderzoek kan zowel in de kinderpraktijk als op de school van het kind worden afgenomen.

Na het onderzoek volgt een uitgebreid onderzoeksverslag met de IQ-scores, analyse van de sterke en zwakke kanten en handelingsadviezen. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en eventueel school besproken.